เซลฟ์ คอนซัมพ์ชั่น

เซลฟ์ คอนซัมพ์ชั่น

โครงการโซลาร์เซลล์บนหลังคา

โซลาร์เซลล์สามารถลดค่าไฟได้อย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิที่ลอนดอนจะลดลงถึง 7 องศาเซลเซียสและมีแสงแดดเพียงสามชั่วโมงต่อวัน ในทางกลับกัน ที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส และได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นานถึงเก้าชั่วโมง ส่งผลให้ระยะเวลาในการคืนทุนสั้นกว่าและให้ผลตอบแทนการลงทุนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานได้ดี

นอกจากนี้ ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังยังผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีการใช้แล้ว เพื่อช่วยป้องกันการกระจายและการสูญเสีย

ในแง่ของความน่าเชื่อถือ โซลาร์เซลล์เป็นเทคโนโลยีมั่นคง ง่ายต่อการติดตั้ง บำรุงรักษาน้อย และมาพร้อมกับการรับประกันผลผลิตที่ยาวนานถึง 25 ป

แนวโน้มราคา (บาท / kWh) ไม่รวมค่าผันแปรเชื้อเพลิงและภาษีมูลค่าเพิ่ม

self consumption, solar cell thailand

"ค่าไฟของคุณเป็นหน้าที่หลักของเรา"

กรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาในอุตสาหกรรม

ระบบโซลาร์นี้ประกอบด้วย PV Module, Central Inverter และหม้อแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายพลังงานให้กับโรงงาน

PRELIMINARY DATA

ประเภทลูกค้า  -  อุตสาหกรรม

ประเภทของการติดตั้ง - บนหลังคา

ประเภทของเทคโนโลยี  -  Polycristlline

สถานที่ติดตั้งกรุงเทพฯ

การใช้ไฟฟ้าต่อปี (kWh / ปี)  -  1,450,000.01

สัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ - 17,25%

Annual Saving (THB)  -  6,100,875.00

การประหยัดต่อปี (บาท) - 6,100,875.01

ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) - 30%

หนี้ (THB) - 70%

อัตราดอกเบี้ย - 5.00%

อัตราเงินเฟ้อ - 3.00%

ผลลัพธ์หลักทางเศรษฐกิจและการเงิน

Self consumption, solar cell thailand

กรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาในธุรกิจ

ระบบโซลาร์เซลล์ประกอบด้วย แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และ String Inverter ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับตัวจ่ายไฟ การติดตั้งโซลาร์เซลล์อาจมีการกระจายและเชื่อมต่อกันในหลายจุดตาม SLD ระบบการตรวจสอบของเราจะรวม String Inverter ทั้งหมดไว้ที่จุดผลิตพลังงานจุดเดียว

ข้อมูลเบื้องต้น

ประเภทลูกค้า - โรงแรม

ประเภทของการติดตั้ง - ที่จอดรถ

ประเภทของเทคโนโลยี - Polycristlline

สถานที่ติดตั้ง - ภูเก็ต

การใช้ไฟฟ้าต่อปี (kWh / ปี) - 1,500,000.00

พลังงานจากระบบโซลาร์ (kW) - 50

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปี (kWh / ปี) - 72,500.00

สัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ - 4, 8

การประหยัดต่อปี (บาท) - 305,050.00

หนี้ (THB) - 70%

อัตราดอกเบี้ย - 5.00%

อัตราเงินเฟ้อ - 3.00%

ผลลัพธ์หลักทางเศรษฐกิจและการเงิน

Self-consumption, solar cell