GPM MONITORING SYSTEM

GPM MONITORING SYSTEM

อีเนอร์กรีน เอเชีย คือผู้จำหน่าย GPM อย่างเป็นทางการในเอเชียตอนใต้

1

ระบบเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากโรงงานผลิตพลังงานและ / หรือเซ็นเซอร์ภายนอกเพิ่มเติม

2

ระบบส่งข้อมูลสำหรับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางซึ่งรวบรวมข้อมูลจากโรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

3

ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ของเรามีการสำรองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยระดับสูง

4

ระบบการตรวจสอบและการจัดการ GPM ในสถานที่ของบริษัท นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้วยังรวมเครื่องมือสำหรับการจัดการทางการเงิน การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการโรงงานหลายแห่งด้วยโปรแกรมทั้งหมดในหนึ่งเดียว อนุญาตให้ใช้โหมดห้องควบคุม

 

5

ระบบตรวจสอบระยะไกลจาก GPM PV Portal, ข้อมูลแบบ Real Time สามารถดูได้จากระยะไกลที่ GPM PV Portal:

www.greenpowermonitor.com

6

แพลตฟอร์มช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงาน โมดูลคำสั่งที่เป็นกรรมสิทธิ์สามารถทำหน้าที่โดยตรงบนอุปกรณ์ระยะไกลเพื่อเปลี่ยนสถานะได้ทันที

GPM PV Portal

GPM PV Portal เป็นโปรแกรมตรวจสอบแบบ Real Time ที่รวบรวมข้อมูลและสถานะทั้งหมดของสถานที่ผลิต

สามารถดูได้ที่  www.greenpowermonitor.com  โดยไปที่ GPM PV Portal เพื่อตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากระยะไกล สิ่งที่คุณต้องมีคือเว็บเบราเซอร์และคุณสามารถตรวจสอบสถานที่ผลิตของคุณได้จากทุกที่ในโลก คุณสามารถเข้าถึงได้จาก :

  1. บริการแจ้งเตือนผ่านทางข้อความและอีเมล์
  2. เครื่องมือสำหรับการส่งออกข้อมูลและจัดทำรายงานประสิทธิภาพ

GPM PV Scada

GPM PV SCADA คือระบบ SCADA Monitoring and Management ที่ใช้ในโรงงาน ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์และการสื่อการกับองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงการประเมินสถานะโรงงานได้ทันที:

  1. ถ่ายรูปสภานะโรงงานแบบ Real Time (น้อยกว่า 1 วินาที)
  2. การควบคุมและการดำเนินงานของโรงงาน (การแจ้งเตือน)
  3. เครื่องมือบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขในโรงงาน
  4. Dashboards สำหรับการแสดงข้อมูลและการสื่อสารกับอุปกรณ์ได้ง่าย

GPM PV +

GPM PV + เป็นโปรแกรมการตรวจสอบและจัดการแบบ Real Time สามารถให้เครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการทุกระดับของสถานที่ผลิตพลังงานของคุณ:

 

  1. การกำกับและการควบคุมโรงงาน
  2.  การจัดการการบำรุงรักษา
  3. การจัดการด้านการเงิน