Energreen Solar Cell
Solar cell Thailand, energy saving solutions

- การลงทุนแบบ ศูนย์
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

มาร่วมกันใช้พลังงานสะอาดเพื่อธุรกิจของคุณ

Solar cell Thailand, ebnergy saving solutions

เราใส่ใจในบิลค่าไฟของคุณ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

มาร่วมกันใช้พลังงานสะอาดเพื่อธุรกิจของคุณ

- การลงทุนแบบ ศูนย์
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เราใส่ใจในบิลค่าไฟของคุณ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
ลูกค้าของเรา

บริการของเรา

ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาด้วย บริษัท One-Stop-Solar Solution

คือองค์กรที่เป็นที่รู้จักในวงการโซล่าร์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศต่างประเทศ และเป็นผู้นาในการเชื่อมโยงระหว่างการตลาดระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

ส่งมอบบริการ Solar EPC Turnkey Solution ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ต้น จนจบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการและกลยุทธ์ทั้งหมดในการออกแบบระบบพลังงานสะอาดโดยเน้นให้ลูกค้า Maximize profit with cost effective budget

 

เราออกแบบ

เราเน้นออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

เราขอใบอนุญาติ

บริการของเราครอบคลุมถึงการขอใบอนุญาติในการเชื่อมต่อระบบ

 

เราลงทุน

อีเนอร์กรีน เอเชีย นำเสนอทางเลือกใหม่ ลงทุนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตามข้อตกลงสัญญาซื้อขายพลังงาน (PPA)

เราตรวจสอบและวิเคราะห์

เราคือผู้นำหนึ่งเดียวทางด้านระบบมอนิเตอร์ริ่ง ซิสเต็ม ทั้งอุปกรณ์ฮาดแวร์ โซลูชั่นและซอฟต์แวร์ ในการตรวจสอบระบบการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้งโซล่าร์ฟาร์มและโซล่าร์รูฟ

เราติดตั้ง

อีเนอร์กรีน เอเชีย เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย

เราบริการดูแลหลังการติดตั้ง

เราช่วยดูแลและให้บริการลูกค้า หลังการติดตั้งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของระบบให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้น

 

 

ให้พลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งในการทำกำไรให้กับคุณ

เกี่ยวกับเรา

อีเนอร์กรีน เป็นบริษัทที่สร้างขึ้นจากทีมสหสาขาวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมประกอบด้วยช่างเทคนิคจากยุโรปและเอเชียที่มีประสบการณ์ทางด้านพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ของทีมงานของเราด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์มีจุดเริ่มต้นจากปี 2005 ซึ่งมีกาลังการผลิตมากกว่า 100 เมกะวัตต์ ในการสร้างโซล่าร์ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียโดยมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในด้านการจัดการทางด้านกฎหมาย ข้อกาหนดทางเทคนิคในการก่อสร้าง การว่าจ้างและการดาเนินงานของแต่ละโครงการ

Contact US

Jose luis martin

General Manager

Taya Joungtrakul

Business Developer

ช่วยลดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งประหยัดค่าไฟ

Energreen มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงโดยใช้กระบวนการจำลองแบบและความน่าเชื่อถือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ความสอดคล้อง ทักษะและความขยันเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการและกลยุทธ์ทั้งหมดโดยได้ให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียของระบบให้น้อยที่สุด ตรวจสอบและเน้นย้ำคุณภาพว่าทุกโครงการของเราถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อผลผลิตพลังงานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

ROYAL COPENHAGEN

AN ARTIST PASSION FOR BLUE, A SOCIAL COMMITMENT FOR GREEN

824 kWp

EMBASSY OF THE NETHERLANDS

FROM ORANGE TO GREEN

170 kWp

BANGKOK PATANA PHASE II

TOWARDS A GREENER FUTURE AND COMMITED TO WELL-BEING

1183.64 kWp

HOTEL AISANA KORAT

AN ENVIRONMENTALLY AND FRIENDLY HOTEL WITH RESPONSIBILITY TO MAKE A DIFFERENCE

42.56 kWp

TEAM PRECISION

GREEN FACTORY...GREEN ENERGY...GREEN SOCIETY...

468 kWp

BANGKOK PATANA SCHOOL PHASE I

A PIONEER SCHOOL WITH A STRONG ENVIROMENTAL COMMITMENT

702 kWp

SANGUAN WONGSE INDUSTRY

more power from sanguan wongse industry to thailand

321,44 kWp

L.I.S INTERNATIONAL

SOLAR ROOFTOP, COST ENERGY BEYONG EXPECTATION

230.4 kWp

AGE TERMINAL

AN EXAMPLE OF HOW A COMPANY SWITCHING TO GREEN

230.4 kWp

BODYSTEEL AND SILVER CO.,LTD

THERE ARE SOME IDEAS WE WANT EVERY COMPANY TO COPY

103,68 kWp

KORAT HONDA AUTOMOBILE

THE FIRST CAR DEALER IN THAILAND WITH SOLAR ROOFTOP

76,23 kWp

previous arrow
next arrow
Slider

ดวงอาทิตย์ คือพบลังงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา

  • THAILAND
  • ประเทศไทย 42/5 ซอยเอกมัย 6 แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110
  • info@energreenasia.com
  • +66 23 811 425 -26
  • SPAIN
  • Calle Luis Amador nº26 Ofi.KP1 Granada Spain, 18014
  • info@energreenasia.com
  • +34 65 272 3468

การติดต่อที่ง่ายดายเพียงคุณพิมส่งข้อความตามแบบฟอร์มแล้วเราจะติดต่อกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง