Energreen Solar Cell
Solar cell Thailand, energy saving solutions
Solar cell Thailand, ebnergy saving solutions
Slide 1

- การลงทุนแบบ ศูนย์
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

มาร่วมกันใช้พลังงานสะอาดเพื่อธุรกิจของคุณ

Slide 2

เราใส่ใจในบิลค่าไฟของคุณ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

Slide 3

มาร่วมกันใช้พลังงานสะอาดเพื่อธุรกิจของคุณ

- การลงทุนแบบ ศูนย์
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Slide 2 - copy

เราใส่ใจในบิลค่าไฟของคุณ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

previous arrow
next arrow
Shadow
ลูกค้าของเรา

บริการของเรา

ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาด้วย บริษัท One-Stop-Solar Solution

คือองค์กรที่เป็นที่รู้จักในวงการโซล่าร์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศต่างประเทศ และเป็นผู้นาในการเชื่อมโยงระหว่างการตลาดระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

ส่งมอบบริการ Solar EPC Turnkey Solution ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่เริ่มการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ต้น จนจบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการและกลยุทธ์ทั้งหมดในการออกแบบระบบพลังงานสะอาดโดยเน้นให้ลูกค้า Maximize profit with cost effective budget

 

เราออกแบบ

เราเน้นออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

เราขอใบอนุญาติ

บริการของเราครอบคลุมถึงการขอใบอนุญาติในการเชื่อมต่อระบบ

 

เราลงทุน

อีเนอร์กรีน เอเชีย นำเสนอทางเลือกใหม่ ลงทุนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตามข้อตกลงสัญญาซื้อขายพลังงาน (PPA)

เราตรวจสอบและวิเคราะห์

เราคือผู้นำหนึ่งเดียวทางด้านระบบมอนิเตอร์ริ่ง ซิสเต็ม ทั้งอุปกรณ์ฮาดแวร์ โซลูชั่นและซอฟต์แวร์ ในการตรวจสอบระบบการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้งโซล่าร์ฟาร์มและโซล่าร์รูฟ

เราติดตั้ง

อีเนอร์กรีน เอเชีย เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย

เราบริการดูแลหลังการติดตั้ง

เราช่วยดูแลและให้บริการลูกค้า หลังการติดตั้งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของระบบให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้น

 

 

ให้พลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งในการทำกำไรให้กับคุณ

เกี่ยวกับเรา

อีเนอร์กรีน เป็นบริษัทที่สร้างขึ้นจากทีมสหสาขาวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมประกอบด้วยช่างเทคนิคจากยุโรปและเอเชียที่มีประสบการณ์ทางด้านพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ของทีมงานของเราด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์มีจุดเริ่มต้นจากปี 2005 ซึ่งมีกาลังการผลิตมากกว่า 100 เมกะวัตต์ ในการสร้างโซล่าร์ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียโดยมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในด้านการจัดการทางด้านกฎหมาย ข้อกาหนดทางเทคนิคในการก่อสร้าง การว่าจ้างและการดาเนินงานของแต่ละโครงการ

Contact US

Jose luis martin

General Manager

Taya Joungtrakul

Business Developer

ช่วยลดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งประหยัดค่าไฟ

Energreen มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงโดยใช้กระบวนการจำลองแบบและความน่าเชื่อถือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ความสอดคล้อง ทักษะและความขยันเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการและกลยุทธ์ทั้งหมดโดยได้ให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียของระบบให้น้อยที่สุด ตรวจสอบและเน้นย้ำคุณภาพว่าทุกโครงการของเราถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อผลผลิตพลังงานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

ดวงอาทิตย์ คือพบลังงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ข่าว

No posts found!

ติดต่อเรา

การติดต่อที่ง่ายดายเพียงคุณพิมส่งข้อความตามแบบฟอร์มแล้วเราจะติดต่อกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง